RE CENRUM Komárno

centrum ponúka riešenie pre rekonvalescenciu, regeneráciu a rekondíciu klientom, ktorí majú zdravotné problémy ako dôsledok úrazu, operácie, straty mobility s prichádzajúcim vekom alebo ako dôsledok jednostranných a monotónnych pracovných činností, vykonávaných dlhodobo a väčšinou v priebehu celého pracovného dňa. Sú to najmä klienti s následkami neurologických ochorení, po úrazoch, operáciách pohybového aparátu, amputáciách končatín, následkoch interných ochorení a s bolesťami v oblasti chrbtice rôzneho pôvodu.
bližšie inormácie nájdete na :
 

www.rehabkn.sk