Liečebno - preventívne  výkony poskytované na našom pracovisku :

 

Cenník:

 

Rehabilitačné vyšetrenie a návrh liečby:

jedno sedenie : od  30 euro

Ošetrenie rázovou vlnou :

jedno sedenie :  od 18 euro ( podľa rozsahu ošetrenia )

 

Ošetrenie akupunktúrou :

celotelová akupunktúra : jedno sedenie :   30 eur

ušná akupunktura: jedno sedenie :         od 15 uro

 

Ošetrenie elastickou páskou - kineziotaping - :

jedno sedenie : 15 euro


Plynové injekcie :

jedno sedenie : 10 euro

Použitie kolagénových injekcií:

jedna aplikácia :  od 20 euro

 

InBody diagnostika:

jedno vyšetrenie: InBody  scan, záverečná  konzultácia od 25  minút  : od 30 euro

Max Pulse analýza:

jedno neinvazívne vyšetrenie srdca a ciev, stresová analýza - záverečná konzultácia 15 minút : 

20 euro

Laseroterapia

jedno ošetrenie od 10 euro

 

Liečba biodermálnymi niťami

jedno ošetrenie 1x za  mesiac od 50 euro