Max Pulse analýza

Špeciálne vyšetrenie stavu kardiovaskulárneho aparátu

Pri Fotoelektrickej pletyzmografii je paprsok červeného svetla o špecifickej vlnovej dĺžke smerovaný priamo do tkanív konštantnou intenzitou, kde je zmeraný tok krvi.

Srdcová činnosť vyvoláva rytmické objemové zmeny dané postupom pulznej vlny. Zaznamenané informácie sú následne prístrojom spracované a zviditeľnené ako pletyzmografická krivka, na ktorej je zobrazený záznam vyšetrenia v podobe objemových vĺn. Vypudením krvi z ľavej komory do aorty sa elastická stena aorty rozopne a táto tlaková vlna sa rozšíri aortou a jej vetvami, ktorú hmatáme ako arteriálny pulz.
Tepová vlna sa šíri nezávisle na rýchlosti prúdenia tepnami, je ďaleko rýchlejšia než vlastná rýchlosť prúdenia krvi cievami. Zmeny, ktoré taká tlaková vlna v tepennom riečišti vyvoláva, môžeme pomocou veľmi citlivého snímača zmerať. Fotopletyzmografická krivka má svoj charakteristický tvar a veľkosť, ktorá sa môže vplyvom nemoci meniť.

Ateroskleróza je zhrubnutie a zníženie elasticity tepien vplyvom ukladania aterogénnych látok – hlavne tukových látok, krvných buniek, fibrózneho tkaniva a neskôr kalcia do steny tepien. Spôsobuje zníženie prietoku krvi a nedokrvenie príslušného orgánu. Môže dôjsť k uvoľneniu trombu a jeho vycestovanie do iných oblastí a akútneho nedokrveniu príslušného orgánu (infarkt myokardu, náhla cievna príhoda). Najčastejšie sú postihnuté tepny: koronárne tepny srdca, tepny na krku (karotídy), tepny obličiek, tepny dolných končatín, aorta v srdci.

Akcelerovanou fotopletyzmografiou zisťujeme v našom centre množstvo kardiovaskulárnych parametrov tak, aby sme mali v spojení s vyšetrením InBODY čo najplastickejší a najucelenejší obraz o zdravotnom stave pacienta ohrozeného obezitou a kardiovaskulárnymi komplikáciami. Pri tomto vyšetrení zisťujeme pulzovú frekvenciu pacienta s určením jeho maximálnej i minimálnej tepovej frekvencie počas vyšetrenia. Prístroj zachytí aj všetky tzv. extrasystoly – údery srdca, ktoré prichádzajú mimo pravidelný srdcový rytmus a graficky ich aj znázorní. Pacienti s nepravidelnou srdcovou činnosťou sú potom špecifickým spôsobom riešení ev. konzultovaní kardiológom.

Prístroj detailne vyšetrení rovnováhu vegetatívneho nervového systému, ktorý sa podieľa na mnohých (často aj fatálnych) ochoreniach a ich komplikáciach. Vegetetívny nervový systém riadi tepovú frekvenciu, tlak krvi prostredníctvom rozširovania a sťahovania prierezu stien tepien, pochody v tráviacom trakte – hlavne posun čreva, vyprázdňovanie žlče pri tučných jedlách, podieľa sa na sekrécii enzýmov a hormónov zo žliaz s vnútorným vylučovaním, riadi dychovú frekvenciu, potenie a sekréciu mazových žliaz, riadi vedenie bolesti atď.
Pokiaľ prevláda tzv. sympatikotónia, organizmus je stresovaný a dochádza k rozvoju obezity, inzulínovej rezistencie a neskôr cukrovky so všetkými jej komplikáciami, vysokému krvnému tlaku, vysokej hladine cholesterolu a komplikáciam ako sú ateroskleróza, infarkt myokardu a mozgová mŕtvica.
Pokiaľ prevažuje parasysmpatikotónia, organizmus je v anabolickom stave, hromadí zásoby a je tu predpoklad nadváhy či obezity aj v prípade, že sa to na váhe zatiaľ neprejavuje. Toto NEBOLESTIVÉ a rýchle vyšetrenie je veľmi prínosné aj u detí, lebo nám indikuje možnú obezitu v rannom štádiu.

Prístroj určí hladinu fyzického stresu, hladinu psychického stresu a hlavne odolnosť voči stresu, ktorá sa prejavuje hlavne v záťažových situáciách. V USA sa stáva pravidlom takýto druh vyšetrenia u manažérov, ktorí budú vystavení vysokej psychickej záťaži a množstvu úloh v krátkom časom slede či pri výberových konaniach na exponované a riadiace posty.

Aging vascular health – určenie stavu a veku tepenného systému pacienta:
Prístroj podľa šírenia tlakovej vlny pri vyšetrení tepenného systému rozdelí tepny do 7 kategórii podľa stavu elasticity, množstva tukových, fibrínových častíc v stenách veľkých tepien a podľa upchatia lumenu tepny aterosklerotickým plátom. Určí tendenciu k ďalším kardiovaskulárnym ochoreniam.

Meranie sa vykonáva na začiatku komplexného vyšetrenia pacienta pred nasadením diéty spolu s vyšetrením InBODY (množstvo podkožného, vnútrobrušného tuku, množstvo tuku v orgánoch tela, množstvo svalovej hmoty, množstvo vody v tele, množstvo minerálov v kostiach pacienta, určenie rýchlosti metabolizmu pacienta a presného digitálneho zmerania obvodov tela pacienta – obvok krku, hrudníka, brucha, bokov, ramena, paže, stehna, bicepsu atď) a potom sa toto meranie vykoná pred koncom diéty tak, aby bolo jasné, že počas diéty ubudol práve vnútrobrušný či vnútroorgánový tuk vrátane tepien, čo sa prejaví na laboratórnych parametroch pacienta, znížením tlaku krvi, stabilizáciou krvného cukru, zmenšením opuchov a samozrejme schudnutím pacienta v želaných partiách tela.

max-pulse-cz